Vitiligo

Vitiligo

Hej
Har precis fått diagnosen vitiligo av min hudläkare, känner mig helt förkrossad. Har vita fläckar i nästan hela ansiktet och oroar mig för att det ska bli mer! Har haft ett mycket tråkigt år med en nära anhörigs bortgång och mycket annan stress, kan det ha inverkat?
Och är det vanligt att man mår så dåligt psykiskt av diagnosen?
Hälsningar Lilli

Svar: 

Hej!
Du kan läsa en bra information om vitiligo på dermatologens patientinformation. Ja, det kan finnas ett samband mellan stress och vitiligo. Ju mörkare hudtyp man har, desto mer syns vitiligofläckarna och upplevs då också som mer besvärande av de flesta. I länder där lepra ("spetälska") finns, är det särskilt besvärligt att få vitiligo eftersom vita fläckar även ses vid lepra. Sök läkare och tala igenom hur man bäst ska se på framtiden beträffande vitiligon i just ditt fall.
FN