Vitiligo + ögonproblem

Vitiligo + ögonproblem

Jag fick med kort mellanrum Vitiligo - finns ej i släkten - och ögonproblem. De senare yttrar sig med prickar, revor och spindelnät framför ögonen. Ögonlocken är svullna och ger ögonen ett ihoptryckt intryck.

Svar: 

Det finns inget som talar för att de symtom du har från huden med vitiligo och dina besvär från ögonen på något sätt hör ihop. Vitiligo ger inga subjektiva symtom från ögonen.