Om virus, ex vårtor

Om virus, ex vårtor

Tack för tidigare svar om Skintags. Kan virus leva hur länge som helst i kroppen? Vad i imunsystemet skyddar mot virus? Är det stor skillnad mellan olika typer av virus när det gäller dessa frågor? Var kan jag läsa om virus eftersom jag förstår att det är ett omfattande område?

Svar: 

Svar till signaturen JE.
Som Du skriver är virologi, läran om virus, - ett jättestort område - och det finns en lång rad populärvetenskapliga böcker om virus, speciellt nu sedan HIV-viruset väckt stor uppmärksamhet och givit upphov till mycket forskning.
Virus kan leva hela livet i kroppen, exempel på detta är vattkoppsvirus som sedan man haft vattkopper lägger sig att vila i en nervrot och sedan kanske 70-80 år senare "vaknar upp" och ger bältros. Vi bildar immunitet i form av antikroppar mot många, men ej alla, virus. Har du t.ex genomgått hepatit A, epidemisk gulsot så blir du immun, dvs kroppen har bildat antikroppar och du får ej igen sjukdomen. Vid vaccination ex mot smittkoppor bildas också antikroppar som skyddar mot infektion. Det är stor skillnad mellan olika virus, hur de angriper kroppens celler och vilket immunförsvar som uppstår. Vid infektion med HIV uppstår inget effektivt immunförsvar utan viruset kan bryta ned kroppens immunförsvar som också finns i de vita blodkropparna. Mycket forskning pågår f.n. för att få fram ett vaccin mot HIV.
Ja, detta var bara mycket korta fragment om detta stora område.