Inkubationstid svinkoppor?

Inkubationstid svinkoppor?

Hur lång inkubationstid har svinkoppor?

Svar: 

Impetigo (svinkoppor) har kort inkubationstid - 1 till 3 dagar - och är mycket smittsamt.