Biverkning

Biverkning

Undrar om jag har fått en allergisk reaktion av absolut torr. Började direkt med klåda under armarna. Vidare hudrodnad över kroppen samt svullnad av leder som varit ihållande. Har behandlats med betapred som tog bort hudrodnaden dock är leder fortfarande svullna samt ömma.

Svar: 

Detta låter som en kraftig allergisk reaktion, som bör anmälas som biverkan till Läkemedelsverket om ett klart tidssamband kan ses. Föreslår att du talar med den läkare som behandlade dig med betapred. Anmälan bör i så fall göras av denna läkare.