Jag vill ha mer skäggväxt

Jag vill ha mer skäggväxt

Går det att få mer skäggväxt grövre och tätare? Jag är 23 och har någorlunda skäggväxt men vill ha mer finns det något alternativ?

Svar: 

Hej!
En sökning i medicinsk litteratur ger inga träffar avseende medel som kan öka skäggväxt. En fråga vi ofta får från kvinnor, är om rakning stimulerar till tätare skäggväxt (i det fallet en oönskad "biverkan"), och det anses inte finnas något samband. Dock vet man att irritation (tex eksem, möjligen också frekvent rakning) ökar blodcirkulationen på platsen, och därigenom skulle möjligen hårväxten kunna öka av att man rakar ofta.
FN