Rosacea - diagnos?

Rosacea - diagnos?

Hej, Ylva! Finns det nån slags test för att utesluta att man har just rosacea eller det är bara olika symptom som analizeras av läkaren? Dermatit/acne/eksem ser ofta ganska likadant ut...

Svar: 

Rosacea är en klinisk diagnos. Vid mycket ovanliga former av rosacea kan man ibland ha hjälp av att ta ett hudprov så kallad hudbiopsi för mikroskopisk undersökning. Det är faktiskt ibland mycket svårt att skilja mellan akne och rosacea samt även ibland eksem.