Olika svar

Olika svar

Jag har kollat på frågorna och sett att ni har olika uppfattningar om behandling av pustulosis palmo-plantaris. Är det ett tecken på att behandlingen av sjukdomen är så svår?

Sjukdomen är ju ett gissel och psykiskt påfrestande så man vill ju gärna ha den så botad som möjligt.

Ref. till fråga nr 4065 och till fråga nr 3967.

Svar: 

Det är så att PPP (pustulosis palmoplantaris) är en svårbehandlad sjukdom. Det finns egentligen inte en behandling som är rätt utan olika läkare har faktiskt litet olika uppfattning om vilken behandling som hjälper bäst och detta i sin tur beror ju på de patienter de träffar i sin vardag.
Min uppfattning är att man kan sticka hål försiktigt på färska varblåsor. Man tömmer då ut en mängd ämnen som underhåller inflammationen. Övrig behandling är stark kortisonsalva med eller utan täckande förband. Daivonex hjälper ibland. PUVA eller UVB kan hjälpa. Starka mediciner så kallade cytostatika kan ibland behöva användas vid mycket svår sjukdom. Det finns patienter som haft 1-2 perioder under hela sitt liv med PPP, dessemellan varit helt besvärsfria många år och det finns de som har så gott som ständiga svåra besvär. Sjukdomens utbredning och svårighetsgrad varierar alltså mycket kraftigt.