Följdfråga ang. formaldehyd i kläder

Följdfråga ang. formaldehyd i kläder

Hejsan
Har tidigare ställt fråga ang. formaldehyd i kläder och vad jag förstår går ej så bra ämnen in i huden, men inte så mycket.
Min fråga nu är, har man mycket tunnare hud när man är liten?
Om man inte har utvecklat kontaktallergi mot formaldehyd utan "bara" fått i sig de skadliga ämnena när man är från 0-4 år och sedan börjar man tvätta kläder innan anv. och gör det mellan åldern 4-13 år är det bättre?
Har man då fått i sig mindre skadliga ämnen än en som tvättat kläder i 4:a år (men de första)?

Svar: 

Det som finns beskrivet är kontaktallergi mot formaldehyd. Symtom uppkommer då på huden i form av ett allergiskt kontakteksem med rodnad, fjällning och klåda inom de områden där huden kommit i kontakt med formaldehyd. Det finns inget stöd för att kontakt med formaldehyd skulle kunna leda till uppdag av detta i blodet och sedan risk för sjukdom senare i livet. Barn har i princip samma hudbarriär som vuxna när de har lämnat spädbarns-stadiet.