Svamp eller Urticaria?

Svamp eller Urticaria?

Jag har sedan 12 års ålder haft problem med svamp i underlivet och hade som barn bland annat infektionsastma, ringorm och böjveckseksem. Har också blivit allergisk mot nickel, kobolt och vissa penicilliner som ger mig nässelutslag och jag drabbas även av hand- och soleksem då och då. Sedan 22 års ålder har jag en klåda som sitter över hela kroppen "myrkrypningar". Värst är problemen under sommaren då klådan framkallas av värmen, dessutom så svettas jag mycket. När klådan är som värst kommer små röda utslag och jag blir extremt känslig i huden, t.ex. kan jag med en pinne skriva mitt namn eller dra streck över huden som då blir upphöjd och röd. Detta försvinner efter ca 1 timme. Klådan sitter som sagt var över hela kroppen men är svårast i ögon, näsa, gommen och örongångarna. Ibland "fjällar" pannan också. Har varit hos läkare några gånger men får aldrig något konkret svar. De skyller på allt från mjälleksem till svamp, nässelutslag och allergi. Det en läkare har sagt var svamp har en annan sagt att det var nässelutslag. Denna klåda är tärande och jag vet inte hur länge jag orkar leva med den. Numera har jag också problem med återkommande depressioner och det gör att klådan känns extra betungande.
Snälla, kan ni hjälpa mig.

Svar: 

Hej.
Det du beskriver som streck i huden är en form av urticaria, dermografism. Detta brukar oftast bli bättre av antihistaminer. Du beskriver också besvär med en känslig hud som sannolikt hänger ihop med att du är atopiker. Slutligen kan vuxna atopiker ha en blandning av atopiskt och seborroiskt eksem (mjälleksem)(det brukar sitta i örongångar tex).
Svamp är däremot detta knappast, utom att de jästsvampar som normalt finns på huden kan bidra till försämring av mjälleksem. Jag undrar också om du medicinerar för dina depressioner, det är inte ovanligt att antidepressiva medel ger hudutslag.
Summa summarum låter det faktiskt som om du har flera av de diagnoser som diskuterats. För att bena ut problemet och minska dina besvär så att de blir hanterliga, bör du få kontakt med en hudspecialist som du har förtroende för så att ni lite mer långsiktigt kan bena ut vad som är vad i ditt fall, samt pröva ut fungerande behandling. På de flesta orter måste man ha någon form av remiss eller hänvisning från husläkaren för att komma till hudspecialist.
FN

Läs mer om allergier på www.allergi.nu.