Graviditetsklåda

Graviditetsklåda

Hej!
Jag fick en intensiv graviditetsklåda i slutet av graviditeten när vi väntade vår son. Mina levervärden var helt klart förhöjda.
Är risken stor att klådan kommer tillbaka om jag blir gravid igen? Blir levern i så fall fortare påverkad av graviditeten så att klådan märks tidigare? Brukar man drabbas flera gånger eller är det helt olika under olika graviditeter?

Svar: 

Hej!
I litteraturen anges leverstas (=tryck på levern), som en ganska ovanlig orsak till klåda under graviditet. I praktiken, brukar man ange att om man inte samtidigt blivit gulfärgad på grund av gallstas, så beror inte klådan på det. Mycket vanligare är sk PEP (pruritic eruption of pregnancy) som kan se ut på många sätt men alltid ger svår klåda. Men det låter ju i ditt fall som om man ändå sett ett samband mellan klådan och levervärden. Eftersom du reagerat på det sättet en gång, är det viktigt med tidig uppmärksamhet på symtomen och dialog med MVC. Att det skulle bli värre eller komma tidigare nästa graviditet, är ingenting man kan finna i dermatologisk litteratur. Om du åter får graviditetsklåda, kan du väl ta upp med MVC-läkaren att du önskar remiss till hudspecialist som kan göra en bättre bedömning när han eller hon ser dig!
FN