Clarityn mot myggbett?

Clarityn mot myggbett?

Kan man ta Clarityn mot besvär av myggbett? Jag lider så mycket av betten, blir ofta svullen, speciellt på fötterna.

Svar: 

Clarityn har mycket god effekt mot myggbett! Myggan sprutar i samband med sitt blodsugande ut ett ämne som frisätter histamin. Om man tar antihistamin så slutar det klia och om man inte kliar försvinner myggbetet mycket snabbare.

Läs mer om Clarityn på www.clarityn.se.