Ljus växande hudupphöjning

Ljus växande hudupphöjning

Hej, jag har sedan några år en (ljusare än huden) 6-7 mm stor oregelbunden fläck på kinden. Denna har de senaste ca 3 månaderna börjat växa (till 10 mm) och bildat en lätt upphöjning och börjat "fnasa sig" något. Drar man i huden framträder den ännu tydligare och bildar en något mörkare gård kring den ljusare upphöjningen. Det känns ingenting. Kan inte malingt melanom även vara ljust?

Svar: 

Visst kan malignt melanom helt sakna pigment även om det är mycket ovanligt. Mot melanom talar dock att du haft förändringen så länge utan att den ändrat sig påtagligt. I övrigt är det helt omöjligt för oss "nätdoktorer" att uttala oss om eventuell cancerrisk hos olika beskrivningar av "hudtumörer". Man måste alltid visa upp förändringen för en läkare vid oro för detta.