Rosa punkt vid magen samt hudsprickor

Rosa punkt vid magen samt hudsprickor

Jag har sedan en tid haft hudsprickor vid magen på bägge sidor.

Nu är det ett litet märke vid den ena - runt med en vit fläck i - vad kan det vara?
Hudsprickorna är som s.k. hormonrubbningar kan man bli av med dessa?!

Svar: 

Hej!
"Sprickorna" är antagligen sk striae eller hudbristningar. Det finns många tidigare frågor och svar om striae. Vad märket är går tyvärr inte att beskriva utan att titta på det!
FN