Varför fräknar?

Varför fräknar?

Varför har vissa fräknar och vissa inte?

Svar: 

Hej!
Det finns olika pigmentsorter, eumelanin och pheomelanin. Vilket pigment man får bestäms av generna. Fräknar och rödhårighet är kopplade till större mängd av den ena pigmentsorten!
FN