Vitiligo?

Vitiligo?

Hejsan, har börjat tappat pigment runt mina leverfläckar, som en vit ring runt den, även ett ställe på ryggen och på vaden, båda mindre än en 50-öring.

Vad kan det vara?

Svar: 

Hej!
Det låter som halonevi, dvs när kroppen själv tar bort sina leverfläckar genom en immunologisk reaktion. Ofta går det bort lite pigment runt leverfläcken också då. Pigmentet brukar komma tillbaka i fläckarna. Ibland kan sjukdomen vitiligo börja i samband med halonevi. Du kan läsa mer om vitiligo i dermatologens patientinformation.
FN