Akne vid depression

Akne vid depression

Jag har sedan högstadiet haft stora problem med akne, och nu är jag tjugotvå år gammal. Under flera perioder har jag behandlats med diverse preparat mot akne, både receptfria och inte, som hjälpt lite si så där. Sedan några år har jag behandlat mig själv med 10% Stioxyl.
Under det senaste året har jag gått igenom en ganska lång depression som varit extra svår under sensommaren och hösten, och då jag mått som mest dåligt har min akne förvärrats å det grövsta. Jag har fått stora röda svulster, men också många mindre finnar i ansiktet, på ryggen och bröstet. Intensiviteten har avtagit desto bättre jag mår, men återkommer så fort jag mår sämre. Frekvensen av akne är lik den jag hade under högstadiet, om inte värre.

Vad jag undrar över är på vilket sätt mina depressioner påverkar mina aknebesvär? Dessutom så undrar jag vilka läkemedel för invärtes behandling det finns på marknaden, och på vilket sätt dessa påverkar och skiljer sig från ifrån varandra?
Till sist undrar jag om allergi mot vanligen förekommande ämnen i matprodukter kan vara upphov till svårare akne?

Svar: 

Hej!
Acne och depression har diskuterats mycket på senare år, bland annat därför att det starkaste läkemedlet mot acne - Roaccutan - eventuellt kunde ge depressioner men å andra sidan kan acne i sig vara ett tillräckligt svårt problem att bli deprimerad av.
Att depressioner skulle kunna ge acne däremot, är ej känt. Invärtes behandling kan ske med antibiotika (Tetralysal) eller Roaccutan. Roaccutan är dyrt och ger biverkningar men är mycket effektivt även efter avslutad behandling hos de flesta.
Du bör absolut söka husläkaren för din depression om du inte redan gjort det, samt också be om remiss till hudspecialist då det finns ett sådant samband hos dig. Du bör nämna för hudläkaren att hdu har problem med depression.
FN