Ytterligare svar till Anna 22 år ang iktyos

Ytterligare svar till Anna 22 år ang iktyos

Anna, 22 år (2003-09-13, Ref.nr 4741) fick svar av hudläkare Ylva Linde angående Locobase LPL. Vill gärna göra ett tillrättaläggande då Locobase LPL ännu inte är receptfri. Distiktssköterskor och läkare kan skriva ut den till Anna. Anna kan också vända sig till specialistmottagningen vid hudkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala om hon vill ha ytterligare hjälp för sin Iktyos. Där finns ett team bestående av personer som har stor och bred erfarenhet av iktyossjukdomarna.

Svar: 

Tack Agneta för de tipsen!! Jag är ledsen att jag skrev fel, jag trodde faktiskt att Locobase LPL var receptfri. Jag trodde också att det fordrades remiss till specialmottagningen för ichtyoser i Uppsala.