Pyoderma gangränosum

Pyoderma gangränosum

Har haft diagnosen ulcerös kolit i 6 år. Har i år opererat bort hela tjocktarmen, och har nu stomi. Har vid tre tillfällen under årens lopp drabbats av "sår", som med tiden läkte. Men har nu fått ett stort sår runt stomin, som är mycket besvärligt. Har fått diagnosen pyoderma gangränosa, och nu vill jag veta allt om denna sjukdom: behandlingar, övergående el. kronisk,
prognos, måste jag äta kortison m.m.

Svar: 

Pyoderma gangränosum (PG) är ett så kallat "immunologiskt sår". PG kan uppkomma mycket snabbt helt spontant och ses vid inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös colit och Crohn´s sjukdom men även vid reumatisk sjukdom. Ibland kan PG upstå utan annan påvisbar sjukdom. Behandlingen riktas mot grundsjukdomen. Ofta behövs behandling med höga doser kortison. PG kring stomi är väl beskrivet och faktiskt ofta "litet snällare" att behandla än annan PG. Man kan försöka med lokalbehandling med stark kortisonkräm. Det finns även beskrivet annan lokalbehandling med immunomodulerande effekt. Om inte detta hjälper är alternativet kortison i tabletter. Det finns god chans att PG läker och ej kommer tillbaka. Om en försämring uppstår av grundsjukdomen kan PG återkomma.